Dom Lobbingu Obywatelskiego

Dom Lobbingu Obywatelskiego (DLO.PL)

DLO to inicjatywa zmierzająca do konsolidacji środowiska polskich lobbystów działających na rzecz pozytywnych zmian prawa w duchu realizacji podstawowych praw człowieka do wolności i godności.
Jeżeli jesteś wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Zawodową Działalność Lobbingową (RPWZDL) i jednocześnie działasz na rzecz społeczeństwa (lobbing obywatelski), to zapraszamy do przyłączenia się do DLO. Im nas więcej tym większa skuteczność działań lobbingowych.
Aby przystąpić do DLO wystarczy przesłać pisemną deklarację chęci przystąpienia wraz z podaniem danych kontaktowych, afiliację (o ile się posiada) oraz numer w RPWZDL.

Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@dlo.pl


Współpracujemy z:
INTERWENCJA.PLLista aktualnych członków DLO:
Nazwa podmiotuNr w RPWZDL
IP (f)00260
AdamHSzelążek (p)00253
RafałHWarzecha (p)00259
Legenda:
a - stowarzyszenie
f - fundacja
s - spółka prawa handlowego
d - pozostałe jednostki prowadzące działalność gosp.
p - osoba fizyczna nie prowadząca działalność gosp.


Zapraszamy na nasz profil na FBCopyright © Dom Lobbingu Obywatelskiego | IP 2012-2021